ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE
 
Loc. Izvoarele, judetul Tulcea, str.Scolii, nr.1, Cod Postal 827105; tel: 0240548794; fax: 0240548792; e-mail: primariaizvoareletl@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Analiza SWOT       

                   
PUNCTE TARI

 

PUNCTE SLABE

 

 • Existenta  terenurilor  agricole extinse şi fertile, pretabile dezvoltării agriculturii ecologice
 • Potenţial pentru captarea apelor minerale???
 • Resurse miniere importante
 • Resurse regenerabile importante
 • Accesibilitate rutieră
 • Cadru natural valoros: Păduri
 • Patrimoniu arheologic şi cultural relevant
 • Păstrarea vie a tradiţiilor Comunităţii Elene
 • Existenţa unor structuri administrative şi instituţionale deschise colaborării şi iniţierii unor activităţi comune;
 • Resurse forestiere
 • Dezvoltarea parţiala  a serviciilor de utilitate publică
 • Infrastructura  rutieră secundară  parţial dezvoltata
 • Turism slab exploatat/Infrastructură turistică precară
 • Valorificare redusă a meşteşugurilor tradiţionale
 • Infrastructură de mediu deficitară, deşeuri necontrolate
 • Lipsa personalului specializat pentru atragerea de finanţări comunitare si gestiune de proiecte
 • Infrastructura de sănătate deficitară
 • Rată scăzută de ocupare a forţei de muncă
 • Fortă de muncă insufucientă/sblab pregătită
 • Lipsa unui centru de informare turistică;
 • Puterea economică destul de scăzută a localnicilor;
 • Lipsă investiţii în agricultură
 • Lipsă locuri de muncă

 

OPORTUNITĂŢI

 

AMENINŢĂRI

 

 • Existenţa finanţărilor nerambursabile
 • Atragerea investiţiilor pentru energie eoliană/cariere resurse subsol/exploatare lemn
 • Dezvoltarea potenţialului turistic/ecoturismul/agroturismul
 • Schimbarea structurii terenurilor agricole în funcţie de cerinţele pieţii/agricultură ecologică
 • Realizarea de parteneriate public-private în scopul dezvoltării durabile
 • Sector productiv - mica industrie în expansiune
 • Mediu investiţional cu atractivitate în creştere, datorită poziţiei geografice strategice
 • Valorificarea terenurilor extravilane

 

 • Competitivitatea pieţei UE/pieţei mondiale
 • Fonduri proprii insuficiente derulării unor proiecte majore
 • Standard de viaţă tot mai scăzut care are ca rezultat migrarea tinerilor instruiţi către diferite centre urbane din România/stăinătate;
 • Declinul demigrafic intensiv;
 • Disproporţionalitate între resurse şi nevoi
 • Reducerea sau eliminarea unor facilităţi fiscale;
 • Apariţia unor epidemii sau epizootii (gripa aviară, antrax, holera etc.);
 • Creştere economică insufficient de intensă
 • Insuficienta folosire a oportunităţilor acordate turismului rural;
 • Inters scăzut pentru recalificarea profesională
 • Lipsa investiţiilor în agricultură


p1-  admin, 12-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Izvoarele - Toate drepturile rezervate